Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 64/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
11.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 63/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 59/2018 Burmistrza Miasta
Jasła z dnia 03.12.2018 r. w sprawie powołania Zespołu
Kontrolnego ds. przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie
Miasta w Jaśle dotyczącej realizacji zadania w zakresie
zimowego utrzymania nawierzchni dróg, ulic i placów, których
zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła
11.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
11.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 61/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
11.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 60/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
06.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 59/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie: powołania Zespołu Kontrolnego ds. przeprowadzenia
kontroli doraźnej w Urzędzie Miasta w Jaśle dotyczącej
realizacji zadania w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni
dróg, ulic i placów, których zarządcą jest Burmistrz Miasta
Jasła.
06.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 58/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
03.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 28.11.2018 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
03.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 56/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 47/2018 r. Burmistrza Miasta
Jasła z dnia 12 października 2018 r. w sprawie inwentaryzacji
rocznej w 2018 r.
03.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia głosowania na
projekty zgłoszone w ramach Jasielskiego Budżetu
Obywatelskiego.
20.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się